Контакти

 

Производствена сграда и ОФИС

адрес: Божурище, ул. Орел 3

 

Офисни телефони: 

0899 900 640

02 955 92 96

02 955 92 22

 

E-mail: rimpextm@gmail.com 

 

Раб. време от  9.00 ч до 16.00 ч    (без събота и неделя)

 

Google Navigation Map   Kарта за  GPS 

Чукни върху синия надпис за стартиране на навигация и упътвания