Начин на работа

.Изпратете мейл със запитване като посочите приблизителен рамер и модел на изделието.

.Ще ви бъде изготвена предварителна оферта.Ако цените ви удовлетворяват ще бъде изпратен екип за сваляне на точни размери- това е платена услуга -цената е 160лв. за гр.София и предградията.

.Изготвя се договор и спецификация на продуктите.

.Клиента заплаща аванс от 70 до 80 % в зависимост от избрания продукт.

.Когато продуктите са готови за монтаж,Клиента дава одобрението си за произведените продукти в склада на ф.Римпекс и доплаща остатъка от сумата по договор до 100% в едно с доставката и монтажа.

.Клиента избира дата за доставка и монтаж ако те не са уточнени предварително в сключения договор.

.Следва извършване на доставката,като задължително се подписва протокол от поръчителя/Клиента/ или негов пълномощник-Ако няма кой да подпише протокола в уговорения час,продуктите се връщат в склада на ф.Римпекс-Всяка следваща доставка се заплаща допълнително по фиксираната цена в Договора и след писмено искане за повторна доставка от Клиента.

.След извъшената доставка се извършва монтаж на доставените продукти,които са собственост на Клиента за което се подписва отделен протокол или монтажника прави снимки на монтираните продукти при липса на Клиента или негов представител.