Сервиз

Сервиза за автоматика и врати няма да работи от 07.08.2022 до 01.09.2022г

поради годишен отпуск.Заявки ще бъдат приемани след 03.09.2022г.

Сервизната такса  за посещение в гр София е 160 лв.

 Всички необходими за ремонт части и труд се заплащат отделно.

 Всички ремонти се заплащат авансово по направена оферта.