Гаранции, условия и срокове

      ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ

 

1.     Гаранцията е от 12 до 24  месеца, след датата на покупка от фирма Римпекс.Изключение правят стоките с намалени цени или в промоция където срока се упоменава в гаранционната карта.

 

ВАЖНО:

4.     Всички продукти за автоматизация с гаранция на фирма Римпекс се сервизират гаранционно (безплатно), само и единствено при представяне в сервиза на фирмата!!! Изключение правят случайте в които клиентите имат сключен договор за абонаментно обслужване.


При желание на клиента системата да бъде огледана и сервизирана на място, предварително се заплаща сервизното посещение от 160 лв. в рамките на гр.София а за останалите региони сумата подлежи на предварително договаряне !!!

      Фактурата/касовия бон/ за покупка и гаранционната карта са официалните документи, доказващи срока и правото на гаранция от датата на закупуване!!!

 За всички продукти закупени от нашата фирма гаранционния период е от 12 до24  месеца, считано от датата на фактурата и когато изделията се използват съгласно инструкциите за експлоатация. Изключение правят  случаите, когато стоката е закупена по намалени цени (в промоция), закупени части, елементи, заготовки предназначени за влагане в други изделия (системи) или не са придружени от гаранционна карта. При извършени ремонти гаранцията покрива само електрически части, като нови централи, приемници и др. Съставни части които са ремонтирани като: зъбни колела, редукционни групи и др. са консумативи които се подменят периодично и не носят гаранция.

ВАЖНО

Гаранцията не покрива следните повреди и случаи:

- Не представянето на оригиналната фактура/касов бон/ и гаранционна карта или при не напълно изплатени суми по сключени  договори.

- за елетро оборудване и системи - повреди предизвикани от аномалии в захранването, токови удари, злоумишлени действия, инциденти, ПТПта, опити за ремонтиране от неоторизиран персонал, насилствени действия или природни стихии (бедствия). Също така и когато използването им не е съгласно тяхното предназначение, когато се ползват в разрез с тяхната експлоатационна натовареност (цикличност и интервали) или са правени модификации. 

-За Паркинг навеси-Злоумишлени действия, инциденти, ПТПта, опити за ремонтиране от неоторизиран персонал, насилствени механични действия, природни бедствия и стихии, въздействия от киселинни дъждове, химикали,механично предизвикани повреди или поради лошо стопанисване-например/в зимни условия при натрупване на големи количества/над 20см мокър сняг/-клиентите трябва да отстранят механично натрупванията и да са спуснали подвижните подпори.

- За врати, портали или конструкции важат същите условия както за паркинг навесите и когато са натоварени в последствие с по голямо натоварване от нормалното екслоатационно предвидено в проекта.

- За боядисани и грундирани врати и в местата подложени намеханично въздействие.

- За корозия - ако изделията не са поръчани с предварително горещо поцинковане.

Фирма Римпекс не носи отговорност за проблеми или щети предизвикани поради неумело ползване, безотговорно отношение,липса на техническа поддръжка, когато устройствата за безопастност не са монтирани или са демонтирани, също и когато невръсни или непълнолетни са оставени безпризорно да боравят с продуктите, животни и др. които могат да повредят изделията. 

Важно :Гарационната карта издадена на клиента е носител на гаранцията и в нея точно са описани всички валидни условия и срокове ,за съответните продукти по модели или за цялостни автоматични системи,условията може да бъдат променени в зависимост от тяхната специфика или цикличност и да се различават чуствително от общите, публикувани в официалния фирмен сайт,за което фирма Римпекс не носи отговорност.